Om Oss


Verksamheten startades år 2000. Personalstyrkan har således många års erfarenhet inom städbranschen. Arbetsuppgifterna varierar eftersom vi har ett stort utbud av tjänster. Vellinge Städservice vänder sig till både privatpersoner och företag i hela Skåne. Vi vill att våra kunder ska vara så nöjda som möjligt och lämnar därför alltid garanti på de tjänster vi utför. Vår policy är att ha flexibla arbetstider för att – i möjligaste mån - kunna tillmötesgå kundernas önskemål. Vellinge Städservice värnar om miljön och är noga med att alltid använda miljövänliga produkter.

MILJÖ


Vellinge Städservice värnar om miljön. Därför tycker vi att det är extra viktigt att använda dosering - och påfyllningsanordningar. Och när så är möjligt använda refillförpackningar.

Samtliga produkter som vi använder ska hålla en hög miljöklass och om möjligt vara märkta med Bra miljöval eller Svanen.

Våra medarbetare informeras och utbildas regelbundet i miljöfrågor för ökad kompetens. Det lönar sig för både våra kunder och vår miljö. Vår ambition är att leva upp till de förväntningarna och krav som våra kunder ställer.

Vi har alla ett delat ansvar för vår gemensamma miljö och världen vi lever i.

KVALITET


Vellinge Städservice upprätthåller en hög serviceberedskap och god tillgänglighet för våra kunder genom flexibilitet, lyhördet och ansvar. Kvalitet är för oss ett begrepp i sin totala mening. Vår strävan är att leverera tjänster av maximal kvalitet, oavsett kund eller objektets storlek.

Våra städledare har kontinuerlgit kontakt med kunden och kvalitetsrapporter skrivs regelbundet. Detta för att hålla en så hög service och kvalitetsnivå som möjligt. För att kunna underlätta våra rapporter använder vi våra checklistor, för att vi inte ska missa någonting i vårt daliga arbete. En checklista kommer att finnas i städutrymmet. Dessa rapporter bidrar till att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och utföra lämpliga åtgärder inom överenskommen tid.