SÖKA JOBB

Du som är intresserad av att arbeta på Vellinge Städservice får gärna kontakta oss via telefon eller e-post.

Vi har en gedigen intervju- och urvalsprocess där vi endast anställer dem med rätt kompetens och inställning till god service.

All personal får genomgå Vellinge Städservices internutbildning och introduktion innan de får ta hand om egna uppdrag.

För våra kunders trygghet har vår personal tystnadsplikt, vilket befästs genom en sekretessförbindelse. Vellinge Städservice har också en ansvarsförsäkring som omfattar hela personalen.

Skicka gärna en ansökan tillsammans med ditt CV till följande e-postadress: postmaster@vellingestadservice.com