KVALITET

Vellinge städservice upprätthåller en hög serviceberedskap och god tillgänglighet för våra kunder genom flexibilitet, lyhördet och ansvar. Kvalitet är för oss ett begrepp i sin totala mening. Vår strävan är att leverera tjänster av maximal kvalitet, oavsett kund eller objektets storlek.

Våra städledare har kontinuerlgit kontakt med kunden och kvalitetsrapporter skrivs regelbundet. Detta för att hålla en så hög service och kvalitetsnivå som möjligt. För att kunna underlätta våra rapporter använder vi våra checklistor, för att vi inte ska missa någonting i vårt daliga arbete. En checklista kommer att finnas i städutrymmet. Dessa rapporter bidrar till att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och utföra lämpliga åtgärder inom överenskommen tid.